Utorok, 24. október, 2017 | Meniny má Kvetoslava
Pridajte si svoje mesto
Riešime za vás

Hrdzavá voda

Aktuálny stav podnetu: Uzatvorené Tento stav trval: 10 mesiacov a 16 dní
Autor podnetu: Robert Pekár
Rieši: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. a Centrálne zásobovanie teplom s.r.o.
Lokalita: Ružomberok
Dátum nahlásenia: 7.12.2016
Dátum poslednej aktivity: 21.2.2017

Tri dni sú v Ružomberku problémy s teplou vodou. Najprv nejde a potom si niekto dovolí pustiť toto? Čo to má znamenať? Vypustil som tri plné vane v nádeji, že prestane tiecť taká špinavá voda, ale márne! Kto mi teraz zaplatí minutú vodu? Kto mi zaplatí za čistenie mojich vodovodných rúr a batérií? Prečo musíme my, koncoví spotrebitelia, platiť za problém, ktorý nevznikol u nás? Ako sa toto plánuje vyriešiť?

Ako sa tento podnet riešil:

01.02.2017
Redakcia
Autor: redakcia
Dátum reakcie: 01.02.2017 (1 mesiac a 25 dní od nahlásenia)

S podnetom sme oslovili Vodárenskú spoločnosť Ružomberok, a.s. a spoločnosť CZT, ktorá má na starosti dodávku tepla a teplej vody do domácností.

01.02.2017
Zainteresovaná strana
Autor: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Dátum reakcie: 01.02.2017 (1 mesiac a 25 dní od nahlásenia)

Ján Bednárik, výrobno-technický námestník Vodárenskej spoločnosti Ružomberok: "Naša spoločnosť zodpovedá len za dodávku studenej vody. V prípade plánovanej odstávky informujeme dotknutých obyvateľov cez mestský rozhlas, našu internetovú stránku a oznamy na vchodoch. Ak ide o haváriu a treba ju riešiť hneď, oznamujeme to domácnostiam osobne.“

08.02.2017
Zainteresovaná strana
Autor: Centrálne zásobovanie teplom, s.r.o. (CZT)
Dátum reakcie: 08.02.2017 (2 mesice a 1 deň od nahlásenia)

Zuzana Holdošová (vzťahy s verejnosťou a administrácia) zo spoločnosti CZT: "Je veľmi zložité reagovať na váš podnet, pretože je veľmi nekonkrétny a takýto prípad je vždy potrebné riešiť okamžite a konkrétne. Na našej stránke sú uvedené kontakty, na ktoré sa mohol dotyčný pán obrátiť. Informovať sa mohol aj u svojho správcu bytového domu, ktorý je pre našu spoločnosť partnerom. 

Pri plánovanej oprave nášho zariadenia na prípravu teplej úžitkovej vody v kompaktnej odovzdávacej stanici tepla oznámime s predstihom písomne alebo telefonicky odberateľom tepla (v prípade obytných domov správcovi domu) čas a dobu opravy, kedy bude odstavená teplá voda.
 
Pri náhlej poruche nášho zariadenia na prípravu teplej úžitkovej vody v kompaktnej odovzdávacej stanici tepla, oznámime po zistení poruchy telefonicky odberateľom tepla (v prípade obytných domov správcovi domu) keď je to viac ako 3 hod. čas a dobu opravy, kedy bude odstavená teplá voda.

V prípade, že naša organizácia dodrží vyššie uvedené štandardné riešenia nemá nárok na odškodnenie. V prípade, že naša organizácia nedodrží vyššie uvedené štandardné riešenia platia pre odškodnenie zákonné ustanovenia podľa Vyhlášky č. 277/2012 (Štandardy kvality). O nároku na preplatenie čistenia potrubia a batérií nehovoria žiadne zákonné ustanovenia.

Najlepší spôsob ako podobné situácie riešiť je uvedený vyššie. Občan sa má okamžite obrátiť na svojho správcu, správca našej organizácii ohlási problém a v konkrétnom prípade vieme konkrétne a individuálne dohodnúť formu odškodnenia.
 

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasruzomberok.sk
Hrdzavá voda

Miesto hláseného podnetu